שמירת טבע

עמותת ירוק בלב מובילה מיזמים לשמירת הטבע בחיפה בשיתוף עם גורמים רבים, ותומכת במאבקים התואמים את רוח העמותה ומטרותיה. בין המיזמים בהם העמותה פעלה בשנים האחרונות:

  • שביל ואדיות חיפה – מיזם הדגל של עמותת ירוק בלב
  • תכנית האב לואדיות – העמותה חברה בועדת ההיגוי של המיזם מראשיתו, ופועלת להטמעת חזון העמותה במיזם העירוני
  • שימור הסלמנדרות בחיפה – אנו מובילים מחקר, הסברה וגיבוש מדיניות ציבורית לשימור הסלמנדרה בטבע של חיפה
  • גבעת העיזים – אנו מובילים התנגדות אזרחית לתכניות הבינוי על ליבת הטבע הגדולה בחיפה, שיקטעו את הטבע העירוני מהשמורה הביוספירית הר הכרמל
  • שביל מורשת וטבע ברום הכרמל – אנו תומכים ומקדמים את המיזם התיירותי לשימור הביצורים בפארק הכרמל
  • גבעת הדר – אנו תומכים בתושבי שכונת רמת הדר הנאבקים על יחידת החורש הטבעי האחרונה בשכונה
  • יער הטכניון – התרענו לרשויות על הנזק הגלום בכריתת יער הטכניון משנת 2014
  • יער האוניברסיטה – התרענו לרשויות בשנת 2014 על הכריתה שבוצעה ללא אישורים וללא פיקוח כנדרש בחוק

מצילים את גבעת העיזים