שמירת טבע

עמותת ירוק בלב מובילה מיזמים לשמירת הטבע בחיפה ותומכת בכל מאבק התואם את רוח העמותה ומטרותיה. בין המאבקים בהם העמותה תמכה בשנים האחרונות:

  • גבעת העיזים – אנו מתנגדים בתוקף לתכנית בניה של שכונה על ליבת הטבע הגדולה בחיפה שתקטע את הטבע העירוני מהשמורה הביוספירית הר הכרמל.
  • גבעת הדר – אנו תומכים בתושבי שכונת רמת הדר הנאבקים על יחידת החורש הטבעי האחרונה בשכונה.
  • יער הטכניון – התרענו לרשויות על הנזק הגלום בכריתת יער הטכניון משנת 2014.
  • יער האוניברסיטה – התרענו לרשויות בשנת 2014 על הכריתה שבוצעה ללא אישורים וללא פיקוח כנדרש בחוק.